Kürbisfest im Kindergarten und in der 1. und 2. Klasse              Freitag, 26. Oktober 2018

Kürbisfäscht

 

Höt esch üses Körbisfäscht, hip hip hip, hurra hurra!

K – Ü – R – B – I – S   Kürbis, Kürbis, Fäscht!

 

E feini Körbissoppe gmixt, yam, yam, yam, yam, yam, yam!

Schmatze, schlörfe, gnüssets fescht, glug, glug, glug, glug, glug!

 

Ab ond los is Gschechteland simselabim, simselabim!

Achtung d Zilly flügt ond wäg, simsala, simsala, bim!

 

Wärke, baschtle, mole cool, täg, täg, täg, täg, täg, täg!

De Garte esch jetzt dekoriert, bling, bling, bling, bling, bling!

 

Schufle, jäte, hacke gschwend, Schweiss, Schweiss, Schweiss, Schweiss, Schweiss Schweiss!

De Wenter darf jetzt ändlech cho, Schnee, Schnee, Schnee, juhee!

 

Playback-CD: hula hula hopp!, Nr.35 / d Guggemusig: S. Jakobi-Murrer, Text: Andrea Egli